Forside > Castings & auditions

FOR ALLE: SKUESPILLERE SØGES TIL TEATERPROJEKT, HORSENS

Mænd og kvinder 16 - 30 år, Jylland

ANSØG GRATIS UDLØBET

SSP Horsens vil med forumteater som metode, komme ud på skolerne i primært 6. klasserne og sætte fokus på de situationer og problemer, man kan komme ud i som ung i en digital verden. En medarbejder fra SSP Horsens vil lede forumteatrets faser som ”joker”, ligesom SSP Horsens også arrangerer forestilling fra en teatergruppe, som er trænet i forumteatrets form.

Der søges i den forbindelse efter unge skuespillere i alderen 16-30 år, som har lyst til at indgå på freelance basis i et team af skuespillere, som alle bliver oplært i forumteatrets form. Jobbet er lønnet, når vi er ude og lave forumteater på skolerne, men træningen som foregår hver onsdag fra kl.19.00-21.00, er på frivillig basis. Til træning øver vi forumteater, og arbejder meget med improvisation.

Det overordnede mål i SSP’s arbejde med forumteater og digitale medier er at aktivere og involvere deltagerne gennem spørgsmål, afprøvning og refleksion - og ikke mindst at sætte fokus på de dilemmaer der opstår, når unge bruger de digitale medier på en uhensigtsmæssig måde.

Forumteater: En teaterform, hvor publikum undervejs kan stoppe en forestilling. En teatergruppe laver forestillingen, som er ofte en kort scene, hvori en person bliver udsat for en eller anden form for uretfærdighed eller undertrykkelse. Den tilskuer, der stopper forestillingen, erstatter en af skuespillerne og kommer med sit bud på, hvordan man løser forestillingens dilemma. På den måde har tilskuerne mulighed for at komme med egne input og opleve hvilken effekt det har. I arbejdet med unge er det godt at kunne gribe dialogen an på flere måder. Desværre sker det ofte, at dialogen kun bliver verbal, og man glemmer at non-verbal kommunikation, som eksempelvis kropssprog, også er vigtigt.

Forumteater giver som kommunikationsform mulighed for både at arbejde med kropssprog og verbal kommunikation. I stedet for blot at snakke om, hvordan man kan løse en konflikt, arbejdes der med konkret afprøvning af løsningsforslag. På den måde kan de unge få en direkte og umiddelbar fornemmelse af, om løsningsforslaget kan bruges, om det kræver flere overvejelser, er urealistisk eller måske bare ikke det rette i den givende situation. En vigtig del af projektet er at få de unge til at tage stilling til de problemer, der kan opstå i brugen af digitale værktøjer som video, sociale medier og mobiltelefoner. Disse bruges allerede i vid udstrækning af unge mennesker, og kan derfor være nyttige at bruge i kommunikationen med de unge.

Interesserede kan sende deres kontaktoplysninger samt relevant erfaring på: lema snabela horsens.dk

Casting udløbet