Forside > Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

Profiloprettelse
Det påhviler ansøger at sikre at indtastede informationer så vidt muligt er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Forkerte informationer kan have negative følger i form af eventuel fejlplacering i kartoteket. Der gøres endvidere opmærksom på eventuelle risici som kan opstå ved at offentliggøre personlige informationer på Internettet. 

Onlinecasting.dk har intet ansvar, for eventuelt misbrug eller misforhold mellem producenten og profilen.  Onlinecasting forbeholder sig ret til jævnligt at udsende nyhedsbreve samt e-mails omkring castings mv. til profilen. Der udsendes udelukkende e-mails i tekstformat. 

Første gang en bruger opretter en profil eller tilmelder sig Onlinecastings nyhedsbrev, vil denne modtage en aktiveringsmail, som skal aktiveres før den pågælende profil er aktiv. Samtlige e-mails vil altid indeholde et link til sletning af en brugers profil. Dette link er placeret i bunden af e-mailen. 
E-mail adresser vil ikke blive solgt til tredje-part. E-mail adresser er opbevaret på Onlinecasting.dk's sikre servere. For yderligere spørgsmål henvises til onlinecasting@onlinecasting.dk
Såfremt en profil oplyser sit telefonnummer på dennes profil annonce, har Onlinecasting.dk ret til at videregive dette til agenter / castere / instruktører mv. 

Al form for offentlig reklame (links til andre sites, mails, telefonnummer, url's mv.) i profil annoncen er forbudt uden eksplicit skriftlig tilladelse fra Onlinecasting.dk. Onlinecasting.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer i tekster og deslige. 

Det er ikke tilladt at have mere end en personlig profil på siden.

Såfremt Onlinecasting.dk's handelsbetingelser overtrædes, kan det i yderste konsekvens medføre at en given profil vil blive slettet.

Der udstedes ikke garantier for jobs på baggrund af oprettelse i Onlinecasting.dk's kartotek.

Betalingsbetingelser - Gældende for udv. profiler

Før en bruger gennemfører betaling for en udvidet profil er det vigtigt, at denne læser og accepterer Onlinecasting.dk's handelsbetingelser.

Er brugeren under 18 år skal denne have sine forældres/værges samtykke før købet foretages. Det påhviler brugeren selv at indhente samtykke. Unge under 18 år bør altid rådføre sig med sin forældre/værge i forbindelse med indgåelse af aftaler og deltagelse i castings, auditions, jobs mv.

Aftalen omkring udvidet abonnement er indgået så snart brugeren har indbetalt beløbet for den valgte periode, og betalingen er gennemført.

Ved tilmelding forpligtes man til at efterkomme de givne abonnementsafgifter jævnfør aftalen.
Gældende priser kan til enhver tid ændres af Onlinecasting.dk. Dog ikke uden minimum 7 dages varsel.
Gældende priser:

1 års abonnement 500 kr. pr. år.

3 måneders abonnement 210 kr. pr. kvartal.

Onlinecasting.dk modtager følgende betalingskort:

Dankort

VISA Electron

VISA

MasterCard

e-Dankort betaling

JCB

Betaling via bankoverførsel:

Onlinecasting.dk tilbyder, som alternativ til kortbetaling, at brugere kan foretage betaling via bankoverførsel. Såfremt denne mulighed benyttes skal brugeren som minimum indbetale 500 kr. for 1 års abonnement.

Ved bankoverførsel benyttes følgende Nordea konto:

Reg.nr.: 2110 Kontonr.: 8894 694 662 - (Husk at oplyse dit profilnavn!!) - Beløbet skal betales hvert år.

Onlinecasting.dk opfordrer til at brugeren får banken til at overføre beløbet fast hvert år, således at eventuelle problemer omkring fornyet indbetaling undgås.

Når abonnementet er udløbet (typisk 3 eller 12 måneder efter betaling) vil dette automatisk blive fornyet, medmindre profilen selv aktivt har stoppet denne, via sin profilside. Beløbet vil således påny blive trukket fra det tidligere brugte betalingskort. Profilen har til enhver tid mulighed for at stoppe sit udvidet profil abonnement. Dette kan gøres fra punktet "Abonnementer" når denne er logget ind.
Opsigelsen af den udvidet profil og abonnementsaftalen kan udføres fra menu-punktet "Din profil" -> "Abonnementer" når profilen er logget ind.

Såfremt Onlinecasting.dk ikke kan fornye et abonnement via det tidligere brugte betalingskort, vil den udvidet profil blive deaktiveret, og brugeren underrettet herom. Såsnart Onlinecasting.dk modtager fornyet abonnementsbetaling, vil den udvidet profil blive reaktiveret igen.

Onlinecasting forbeholder sig ret til også at udsende fysiske breve til profilen i form af betalingspåmindelser, tilbud fra Onlinecasting osv.

Brugere med et udvidet profil abonnement vil altid kunne tilgå tidligere posteringer fra menupunktet "Din profil" -> "Abonnementer" når denne er logget ind.

Datasikkerhed
Betalingen håndteres af firmaet Quickpay, som sikrer at dine kortoplysninger opbevares sikkert og krypteret. Når en bruger stopper sit udvidet profil abonnement på Onlinecasting.dk slettes eventuelle kortoplysninger også.

Levering
Såfremt betalingen for et udvidet profil abonnement foretages via Onlinecasting.dk's betalingsgateway, vil det udvidet profil abonnement blive aktiveret når betalingen er gennemført.
Sker betalingen via bankoverførsel går der oftest 2-3 dage før denne er registeret på Onlinecasting.dk´s bankkonto. Når betalingen er registreret aktiveres den udvidet profil. Det påhviler brugeren at angive dennes profilnavn på betalingen, således at Onlinecasting.dk kan identificere betalingen.

Opsigelse
Profilen kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen med omgående virkning og uden varsel. Abonnementet vil i efterfølgende periode ikke blive fornyet.

Opsigelsen af den udvidet profil og abonnementsaftalen kan udføres fra menu-punktet "Din profil" -> "Abonnementer" når profilen er logget ind.

Opsigelse kan også ske til onlinecasting@onlinecasting.dk, men er først juridisk gældende når Onlinecasting.dk har bekræftet modtagelsen af opsigelsen.

Agenter
Agenter er alle som har oprettet en Agent profil på Onlinecasting.dk, eller som har fået offentliggjort et opslag på Onlinecasting.dk. Det er gratis at have en agent profil, og at få offentliggjort et opslag. Onlinecasting.dk har til enhver tid ret til at kræve betaling for services i relation til agenter, såfremt agenten er informeret omkring dette inden den pågældende service udføres.

Onlinecasting.dk kan ikke tage ansvar for de forventninger som agenter, og eventuelle opslag som offentliggøres for disse. Ligeledes kan Onlinecasting.dk ikke tage ansvar for den direkte kontakt mellem profiler og agenter, endvidere heller ikke det videreforløb omkring castings, auditions, modeljobs mv.

Det påhviler enhver agent at overholde gældende lovgivning, samt god forretningsskik.

Onlinecasting.dk tillader ikke annoncering for pornografisk og erotisk relaterede services.

Onlinecasting.dk forbeholder sig ret til at rette opslag mv., med henblik på forædling af opslag som offentliggøres på Onlinecasting.dk, uden at ændre betydningen af indholdet. Ligeledes forbeholder Onlinecasting.dk sig ret til ikke at videreformidle beskeder fra agenter til profiler, såfremt disse vurderes at være irrelevante, på den ene eller den anden måde.

Agenter opfordres til altid at vende tilbage på henvendelser fra profiler, såvel afslag som tilbud om job.